Klubi Priping

Klubi i pingpongut Priping është themeluar me të vetmin qëllim për promovimin dhe zhvillimin e pingpongut në qytetin e Prishtinës.

Prishtina Open Table Tennis International Tournament 2023
Tournament will take place on 17th and 18th of June 2023, in Palace of Youth and Sports in Prishitna
Contact: +383 48 406 406

 

Scroll to Top