Per te mbeshtetur klubin e pingpongut Priping ju mund te dergoni donacione ne llogarine:

Emri i llogarise: Klubi i pingpongut Priping
Numri i llogarise: 1708017700014142
Banka: NLB Prishtina
Iban: XK05
Swift code: NLPRXKPR
Numri i regjistrimit: 5118268-5
Numri fiskal: 602288856