Seminari organizyar nga ITTF High Performance & Development "4 Classes with Massimo Costantini"

Trajnerët e KPP Priping kane ndjekur ligjëratat e ekspertit Massimo Constantini, organizuar nga ITTF High Performance & Development